Zajęcia profilaktyczne z policjantami

Data dodania: 2022-11-07

W minionym tygodniu dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas I-VIII uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych przeprowadzonych przez asp. sztab. Małgorzatę Hombesch i asp. sztab. Zbigniewa Przybek, z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach. Tematykę pogadanki dostosowano do wieku odbiorców. Omówiono wiele ważnych tematów. Głównym było bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Policjanci przybliżyli uczniom przepisy drogowe, po czym uczyli, jak poznane zasady stosować w praktyce.

Dzieci wysłuchały też wielu rad na temat właściwego zachowania na terenie szkoły. Aspiranci przypominali, że każdy uczeń musi stosować się do regulaminu placówki, właściwie się na jej terenie zachowywać zarówno w relacjach koleżeńskich, jak i tych z nauczycielami.

Uczniowie klas starszych rozmawiali o zagrożeniach płynących z sieci internetowej, a zwłaszcza zjawisku tzw. cyberprzemocy i „hejtu”. Dużo uwagi poświęcono zasadom etyki oraz dobrym praktykom w zakresie bezpiecznego korzystania z technologii informatycznych.

Funkcjonariusz przybliżył również uczniom problematykę uzależnienia od dopalaczy i narkotyków. Przedstawił młodzieży najważniejsze zagadnienia dot. odpowiedzialności nieletnich. Poinformował uczestników spotkania, co to jest demoralizacja przedstawiając jednocześnie, jakie środki wychowawcze i poprawcze mogą być zastosowane wobec osoby nieletniej.

Na zakończenie zajęć każda grupa mogła zadać pytania, na które policjanci chętnie udzieli odpowiedzi.

Copyright © Szkoła w Sosnowicach
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności / cookies
Autor strony: Agnieszka Lupa | Realizacja 2019- Dobre Linki
Informacja O stronie
Script logo