Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 i otwarcie sali gimnastycznej

Data dodania: 2020-09-05

1 września 2020 r. uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Była to chwila zadumy nad 81 rocznicą wybuchu II wojny światowej. Po kilku miesiącach nauki zdalnej spowodowanej pandemią uczniowie i nauczyciele powrócili do szkoły, stąd ceremonia przebiegała zgodnie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego zgodnymi z wytycznymi MEN i GIS. Dla naszej społeczności szkolnej był to wyjątkowy dzień, ponieważ oprócz inauguracji roku szkolnego uczestniczyliśmy w oddaniu do użytku nowej sali gimnastycznej. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą. Na akademię przybyli: Bogusław Antos Wójt Gminy Brzeźnica, Jadwiga Kozioł Przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica, Małgorzata Klaja oraz Marian Ostrowski Radni Gminy Brzeźnica, Marek Holota Proboszcz Parafii w Paszkówce, Justyna Jachymczyk Przewodnicząca Rady Rodziców oraz Barbara Dyrga zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców. Obecni byli nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie, a także rodzice.
Po przywitaniu gości przez panią dyrektor Elżbietę Kosek, ks. Proboszcz Marek Holota dokonał poświęcenia nowego obiektu, aby przez następne lata służył całej społeczności lokalnej. Po czym Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos, Przewodnicząca Rady Gminy Jadwiga Kozioł, Przewodnicząca Rady Rodziców Justyna Jachymczyk, Dyrektor Szkoły Elżbieta Kosek oraz przedstawiciele uczniów dokonali uroczystego przecięcia wstęgi.
W dalszej części Dyrektor Szkoły w imieniu całej społeczności szkolnej i lokalnej podziękowała Wójtowi Gminy, Radzie Gminy i wszystkim osobom, które przyczyniły się
do powstania sali gimnastycznej. Głos zabrali również zaproszeni gości m. in.: Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos, który przekazał na ręce Dyrektor Szkoły sprzęt sportowy dla uczniów. Na zakończenie uroczystości zaproszonych gości, nauczycieli, uczniów czekała słodka niespodzianka, ufundowana przez Radę Rodziców. Po części oficjalnej uczniowie udali się do klas na spotkanie z wychowawcami, podczas którego zostały im przedstawione rozwiązania organizacyjne, które pozwolą na spełnienie wymogów wynikających z zaleceń GIS i MEN.

Uczniom, życzymy jak najlepszych ocen i wielu sukcesów, ale przede wszystkim dużo zdrowia! Mamy nadzieję, że będziecie brać aktywny udział w życiu szkoły, w konkursach, zawodach sportowych, rozsławiając imię naszej placówki.

Copyright © Szkoła w Sosnowicach
Deklaracja dostępności
Autor strony: Agnieszka Lupa
Realizacja 2019- Dobre Linki NETu
Informacja O stronie
Script logo