PROJEKT MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZY KLASY III pt: „Wyruszamy w kosmos”

Data dodania: 2022-02-17

Klasa IIII rozpoczęła projekt edukacyjny: „Wyruszamy w kosmos”. Będziemy poznawać planety, gwiazdy, obserwować niebo, wykonamy prace plastyczne, skonstruujemy rakiety, będziemy wykonywać obliczenia matematyczne, tworzyć gry i zabawy związane z tematem oraz czytać publikacje i książki popularnonaukowe. Będą to działania kompleksowe, obejmujące wiele aktywności, różnorodne metody i formy pracy. Celem projektu jest rozbudzanie aktywności poznawczych uczniów, rozwijanie zainteresowań matematycznych i przyrodniczych, doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów, organizowanie i planowanie własnej pracy, a także wdrażanie do współpracy.
Praca będzie przebiegała w wyznaczonych już trzech grupach, każdy uczeń będzie miał możliwość wykazania się swoimi umiejętnościami. W każdej grupie wyznaczony został lider odpowiadający za prawidłowo wykonane zadanie oraz przejście do następnego etapu projektu.
Projekt będzie trwał do końca maja. Wtedy odbędzie się prezentacja i podsumowanie pracy uczniów.

Copyright © Szkoła w Sosnowicach
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności / cookies
Autor strony: Agnieszka Lupa | Realizacja 2019- Dobre Linki
Informacja O stronie
Script logo