Paczki żywnościowe w ramach projektu „Mali Giganci”

Data dodania: 2021-02-11

Od września 2019 roku w ramach realizowanego projektu „Mali Giganci” w każdej szkole na terenie Gminy Brzeźnica działają Placówki Wsparcia Dziennego. Placówki zapewniają uczniom opiekę świetlicową oraz umożliwiają udział w zajęciach specjalistycznych.

W związku z realizowaniem zajęć w Placówkach Wsparcia Dziennego w trybie zdalnym, uczestnicy projektu „Mali Giganci” będą otrzymywali wsparcie w postaci paczki żywnościowej. Mamy nadzieję, że otrzymywane paczki będą stanowiły uzupełnienie dziennego zapotrzebowania energetycznego dzieci i przyczynią się do aktywnego uczestnictwa w zajęciach zdalnych.

Pierwsze paczki trafiły do uczestników projektu w ostatnim tygodniu stycznia, co spotkało się z pozytywną reakcją dzieci i rodziców.

Dziękujemy Panu Wójtowi oraz pracownikom Urzędu Gminy w Brzeźnicy za troskę o nasze dzieci.

Copyright © Szkoła w Sosnowicach
Deklaracja dostępności
Autor strony: Agnieszka Lupa
Realizacja 2019- Dobre Linki NETu
Informacja O stronie
Script logo