Narodowe Święto Niepodległości

Data dodania: 2022-11-19

W 1772 roku na mocy porozumień między trzema państwami zaborczymi tereny na których obecnie mieszkamy przypadły Austrii. Rzeczpospolita upadła ostatecznie 23 lata później. W XIX wieku Polacy zrywali się do walki o niepodległość, niestety były to próby nieudane. Dopiero wybuch I wojny światowej sprawił, że sprawa polska zaistniała dzięki udziałowi Polaków w walkach oraz w dyplomacji - powstaniem Komitetu Narodowego Polskiego z Romanem Dmowskim na czele. W 1918 roku prezydent USA Wilson wygłosił słynne orędzie, w którym zawarł punkt 13 stwierdzający konieczność powstania niepodległego państwa polskiego z dostępem do morza.

Państwa zaborcze zostały pokonane i zdestabilizowane, co pozwoliło na odrodzenie się Rzeczpospolitej. Symboliczną datą jest 11 listopada 1918 roku, gdy Józef Piłsudski objął zwierzchnią władzę wojskową oraz naczelne dowództwo nad wojskiem polskim.

Uczniowie klas I-VIII przypomnieli o 104 rocznicy odzyskania niepodległości przygotowując własne wykonania pieśni patriotycznych. Dekorację oraz oprawę muzyczną przygotowała p. Sylwia Ciernia.

Z.P

Copyright © Szkoła w Sosnowicach
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności / cookies
Autor strony: Agnieszka Lupa | Realizacja 2019- Dobre Linki
Informacja O stronie
Script logo