Narodowe Święto Niepodległości

Data dodania: 2020-11-16

Tereny, na których mieszkamy zostały włączone w obręb imperium Habsburgów w czerwcu 1772 roku przez wojska austriackie dowodzone przez gen. Roberta d`Altona, rodowitego Irlandczyka w austriackiej służbie. Na terenie królestwa Galicji i Lodomerii (czyli obszaru zaboru austriackiego) Polacy musieli czekać aż 146 lat, na odzyskanie niepodległości. Pierwszą jaskółką zwiastującą szansę po upadku powstań z lat 1830-1831 i 1863-1864 było rozbicie jedności państw zaborczych i powstanie w Europie dwóch sojuszy – Trójporozumienia i Trójprzymierza. W społeczeństwie polskim powstały dwie orientacje – prorosyjska na czele z Romanem Dmowskim i proaustriacka z Józefem Piłsudskim. Na terenie Galicji zaczęły powstawać organizacje niepodległościowe, z których najważniejszym był Związek Walki Czynnej. Dzięki tej organizacji powstał Związek Strzelecki i Towarzystwo „Strzelec”, które miało być kuźnią kadr wojskowych dla niepodległej Polski.

Symboliczny jest wymarsz I Kompanii Kadrowej na front 3. VIII. 1914r. Żołnierze udali się do Królestwa Kongresowego, na teren zaboru rosyjskiego, by wywołać tam powstanie. Po powrocie, jesienią 1914 zaczęto formować Legiony Polskie, które walczyły po stronie Austro-Węgier . W 1917 roku J. Piłsudski stwierdził, że państwa Trójprzymierza poniosą klęskę i zmienił front. Doszło do „Kryzysu Przysięgowego”, legioniści zostali internowani w obozach jenieckich, natomiast Piłsudskiego osadzono w więzieniu w Magdeburgu. Tymczasem na terenie Francji pod czujnym okiem Romana Dmowskiego i jego Komitetu Narodowego Polskiego powstała tzw. „Błękitna Armia” pod dowództwem gen. Józefa Hallera. Część jednostek zdołała powąchać prochu, ale najważniejszy fakt był taki – po 13 punkcie orędzia prezydenta USA Woodrowa Wilsona, uznaniu KNP przez rządy Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch za polski rząd emigracyjny mamy siły zbrojne, oficjalnie uznane przez mocarstwa. Tymczasem Niemcy i Austro-Węgry przegrały wojnę i poprosiły o rozejm. 10 XI 1918 roku Józef Piłsudski przybył do Warszawy i następnego dnia Rada Regencyjna( namiastka rządu stworzona przez Niemcy i Austro-Węgry) przekazała mu dowództwo nad podległymi jej wojskami( siły te w zamyśle Niemiec i A-W miały być tzw. mięsem armatnim za bliżej nieokreślone Królestwo Polskie. 11 XI jako święto narodowe obchodzono w II RP tylko 2 razy - w 1937 i 1938 roku. Podczas okupacji hitlerowskiej jawne obchodzenie tej uroczystości było oczywiście niemożliwe. W PRL władze komunistyczne uczyniły świętem państwowym 22 lipca( Manifest PKWN), obchodzenie Święta Niepodległości było surowo zakazane, uroczystością państwową zostało od roku 1989.

Nie należy zapominać, że 11 listopada jest nie tylko świętem w Polsce, ale także jest to symboliczna data zakończenia I wojny światowej. Poszczególne państwa uczestniczące w tym konflikcie zbrojnym czczą swych żołnierzy . I tak w USA jest to „Dzień Weterana”, Wielka Brytania, Kanada i Belgia upamiętniają ten dzień jako „Dzień Pamięci” a Francja – „Rocznica Rozejmu”.

A. Frączek/Z. Piotrowski

Copyright © Szkoła w Sosnowicach
Deklaracja dostępności
Autor strony: Agnieszka Lupa
Realizacja 2019- Dobre Linki NETu
Informacja O stronie
Script logo