Archipelag Skarbów - program profilaktyczny

Data dodania: 2022-03-23

Dnia 9 i 10 marca 2022 roku uczniowie klasy ósmej wędrowali przez „Archipelag Skarbów”. Jest to program profilaktyki zintegrowanej, który łączy różne jej dziedziny aby skutecznie przeciwdziałać możliwie szerokiemu spektrum zachowań ryzykownych równocześnie wśród młodzieży. Program odwołuje się do marzeń i pragnień młodych ludzi związanych ze szczęściem w życiu osobistym i w miłości oraz realizacją życiowych pasji. Jest nastawiany przede wszystkim na wzmacnianie czynników chroniących i niwelowanie czynników ryzyka. Uczy zdrowego i mądrego stylu życia. Zachęca młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy rówieśniczej, pornografii i do czekania z seksem aż do małżeństwa. Zajęcia odbywały się w Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy w formie dwóch mityngów. Pierwszy obejmował zagadnienia dotyczące  rozumienia siebie, własnych emocji i relacji z innymi osobami, a także tematykę zagrożeń wieku dorastania - sięgania po alkohol, narkotyki i dopalacze. Drugi poświęcony był zagadnieniom związanym z seksualnością człowieka. W trakcie każdej części programu prowadzone były ćwiczenia aktywizujące, podczas których uczestnicy otrzymywali od trenerów drobne nagrody w podziękowaniu za zaangażowanie. Treści programu ilustrowane były świadectwami zdrowego stylu życia realizatorów oraz osób znanych z mediów - sportowców, podróżników, dziennikarzy, Miss World, kierowcy rajdowego,  którzy w swoim życiu kierują się szacunkiem do drugiego człowieka, bezinteresowną pomocą osobom potrzebującym. Od wielu lat rozwijają  swoje pasje i są szczęśliwymi ludźmi.

Centralnymi symbolami i zarazem rekwizytami wyeksponowanymi na widocznym miejscu, które towarzyszyły młodzieży przez cały czas trwania zajęć były skrzynie skarbów. Oznaczały one wszystkie największe „skarby”, czyli najważniejsze cele, które młodzież chciałaby zrealizować w swoim życiu – szczęście, miłość, przyjaźń, realizację pasji. Drugim centralnym symbolem była  gwiazda, która obrazuje każdego człowieka. Pięcioramienna gwiazda składa się z pięciu kluczowych sfer, ramion gwiazdy: ciała, uczuć, rozumu, ducha oraz więzi. Przedstawiony został w ten sposób obraz człowieka i relacji międzyludzkich z uwzględnieniem wymiaru fizycznego, emocjonalnego, intelektualnego, duchowego oraz społecznego jest całościowy i komplementarny.

Trenerzy ukazali młodzieży, iż życie człowieka jest nieustanną podróżą i od nas samych zależy, czy dotrzemy do upragnionego celu, jakim jest szczęście. Można go długo szukać, ale warto, bo jest ono bezcennym darem dla człowieka.

Życzymy naszym uczniom, by odnaleźli swój skarb – swoje szczęście.

Copyright © Szkoła w Sosnowicach
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności / cookies
Autor strony: Agnieszka Lupa | Realizacja 2019- Dobre Linki
Informacja O stronie
Script logo