Aktywna Tablica w szkole

Data dodania: 2022-11-23

Miło jest nam poinformować, że w wyniku pozytywnego rozpatrzenia naszego wniosku o dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz wkładu własnego z budżetu gminy, nasza szkoła skorzystała z programu Aktywna tablica SPE 2022. Dzięki temu zostaliśmy wyposażeni w nowoczesny monitor dotykowy, tablet, laptop, robot Photon oraz profesjonalny gabinet edukacyjno-terapeutyczny w skład, którego wchodzi 17 programów multimedialnych w ramach zajęć rozwijających uzdolnienia na różnych płaszczyznach, terapii logopedycznej, rewalidacji, zajęć korekcyjno kompensacyjnych, dydaktyczno- wyrównawczych czy rozwijających kompetencje emocjonalno społeczne. Efektywna edukacja wymaga najwyższej, jakości materiałów dydaktycznych, w tym uwzględniających potrzeby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Dzięki dofinansowaniu, udało się nam stworzyć przyjazną przestrzeń edukacyjną. Nasi uczniowie pod okiem swoich nauczycieli zdobędą wiedzę i umiejętności, które będą mogli kreatywnie wykorzystać w szybko zmieniającym się świecie.

Copyright © Szkoła w Sosnowicach
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności / cookies
Autor strony: Agnieszka Lupa | Realizacja 2019- Dobre Linki
Informacja O stronie
Script logo